Algemene leden vergadering benoemt nieuw erelid

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 24 mei 2017 Is Piet de Pee benoemd tot erelid. De reden van zijn benoeming is zijn jarenlange inzet als instructeur, onderhoudsvrijwilliger en vakman. De ledenvergadering heeft unaniem haar goedkeuring verleend aan de benoeming.

 

Na het opspelden van het erelid speldje kreeg Piet, naast een zoen van onze interim voorzitter Riet Spruijt, ook een mooie plantenbak als aandenken.

Interview Riet Spruijt uit Onze Hond mei 2017